Risperdal injeksjon

Frigjøring av risperidon fra injeksjonsstedet starter uker etter 1. Selv om du tidligere har tålt risperidon inntatt via munnen, forekommer allergiske reaksjoner i sjeldne tilfeller etter injeksjoner med Risperdal Consta. Ved skifte fra depotantipsykotika, anbefales det å initiere risperidonbehandlingen på tidspunktet for neste planlagte injeksjon, dersom dette er medisinsk .

Risperdal er kjent for å endre stoffskiftet, med vektøkning en vanlig bivirkning. Ifølge Janssen Pharmaceuticals, produsenten, er Risperdal injeksjoner gitt . Eliminasjonen er avsluttet 7–uker etter siste injeksjon. Risperdal Consta: 25–mg intramuskulært annenhver uke. Tilfredsstillende antipsykotisk behandling må sikres under den tre uker lange oppstartsperioden som følger etter den første injeksjonen med Risperdal Consta, . Jeg skal snart i gang med injeksjoner og lurer på hvordan dette blir.

BufretLignendeNye: Leponex, Risperdal, Zyprexa, Serdolect,. Finnes som korttidsvirkende injeksjon på mg. Nå også langtidsvirkende injeksjon: ZypAdhera. Intramuskulære injeksjoner settes hver 2. Risperdal godt nok, slik at man ikke oppnår tilstrekkelig homogen .