Risperidon 0 5 mg

HVA RISPERIDON SANDOZ ER, OG HVA DET BRUKES MOT Vær. Risperidon Sandoz mg filmdrasjert tablett. Indikasjoner:mg: Behandling av alvorlige atferdsforstyrrelser assosiert med aggresjon, impulsivitet og selvskading diagnostisert iht.

Risperidon Sandoz mg filmdrasjerte tabletter. Den vanlige vedlikeholdsdosen er mg til mg én gang daglig. Risperidon mg, vinsyre mg, benzosyre mg, natriumhydroksid q. TABLETTER, filmdrasjerte mg, mg, mg, mg og mg: Hver tablett inneh.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Risperdal mg tabletter, filmdrasjerte. Aktiv hovedmetabolitt (9-hydroksy-risperidon, som er identisk med paliperidon).

Eldre: Startdose: mg ganger daglig, dosen kan ved behov økes med 5 . Hver filmdrasjerte tablett inneholder mg risperidon. Risperidon Sandoz bør administreres en gang daglig med startdose mg risperidon. Dette er et reseptbelagt legemiddel og krever gyldig resept ved bestilling. Risperidon mg: Was ist Risperidon mg und wofür wird es angewendet?

Risperidon mg ist ein sogenanntes atypisches Neuroleptikum zur . MG FILM COATED TABLETS Including dosage instructions and possible side effects.

Ausführliche Informationen zum Medikament Risperidon STADA 0. Filmtabletten : Nebenwirkungen, Dosierung, Anwendungsgebiete, Hinweise zur . Risperidon): Atypisches Neuroleptikum; Stk: Liste B, SL G, CHF 9. Risperdal mg, Filmtabletten Wirkstoffe: Risperidonum Firma: Janssen-Cilag AG Abgabekategorie: B Gruppe: Neuroleptika. Dette ble endret til citalopram mg og amfetamin, som han brukte i ca. Risperidon mg ble introdusert i tillegg. PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER. Rispemyl mg filmdrasjerte tabletter: Hver tablett inneholder mg risperidon.

Hjelpestoff med kjent effekt: 12mg laktose. Risperidone belongs to the group of medications known as antipsychotic agents. RISPERDAL Tablets are for oral administration and available in 0. Wat is Risperidon Sandoz mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?