Risperidon sandoz bivirkninger

Hva Risperidon Sandoz er og hva det brukes mot Vær oppmerksom på at legen. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige . HVA RISPERIDON SANDOZ ER, OG HVA DET BRUKES MOT Vær. Som alle legemidler kan Risperidon Sandoz forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Risperidon Sandoz er indisert for behandling av schizofreni.

Følgende viser alle bivirkningene som ble rapportert i kliniske studier og i perioden etter . Risperidon Sandoz mg: Hver mg filmdrasjert tablett inneholder mg. Risperidon Sandoz er et middel mod psykoser. Information til patienter om Risperidon Sandoz. Ved tegn på prolaktin-relaterede bivirkninger anbefales kontrol af plasma-prolaktin.

Jeg skal begynne på risperidon imorgen, har utsatt det litt fordi jeg redd får bivirkninger, ikke hyggelig lesning. Mindre tendens til ekstrapyramidale bivirkninger i lavere doser. Aktiv hovedmetabolitt (9-hydroksy-risperidon, som er identisk med paliperidon).

Det skal du vide, før du begynder at tage Risperidon Sandoz.