Saltinnhold i havet

Sjøvannet har høyere saltinnhold enn ferskvann fordi forvitring av fjellene har avsatt mineraler, og spesielt salter gjennom . SalinitetBufretLignendeDen tekniske termen for saltinnhold i havet er halinitet, på grunn av at halider – klorider, spesifikt – er det anionet som det er rikeligst av, i blandingen av . Havet:På film har jeg sett hvordan helten krabber gjennom ørkensanden,.

Det ser man i Dødehavet, der skulpturer av hvitt salt rager opp av innsjøen. Jordens levetid langsomt er blitt tilført av elver fra kontinentene. Det er forskjell på saltinnholdet i ulike hav, og temperatur, nedbør og rimelig mange andre faktorer påvirker saltinnhald i sjøvatnet. Asias laveste punkt er Dødehavets strand 3meter under havet. Saltinnholdet er rundt , mot i allminnelig havvann.

I gjennomsnitt inneholder en liter sjøvann gram salt. Det så mye salt i havet at det kunne dekket kontinentene med et 1meter tykt lag.

Jeg forsår at om det er mye sol vil vannet bli litt saltere enn om det er mye regn. Vannkretsløpet med stadig tilførsel av salter med vannet fra landjorda og fordamping av havvann gjør havvannet salt.