Saltinnhold oslofjorden

Vi gir deg oppdatert informasjon om vær og vann i Oslofjorden, målt ved vår marine. NIVA måler kontinuerlig temperatur og saltinnhold i vannet ved vår marine . Sjøvannet har høyere saltinnhold enn ferskvann fordi forvitring av fjellene har avsatt mineraler, og spesielt salter gjennom . Likevel er det ferskvann her, mens Oslofjorden er salt. Fjerdeklassene ved Refsnes skole i Moss undrer seg om hvorfor det er slik. Havene har gjennom millioner av år akkumulert salt fra elvene. Vannkretsløpet med stadig tilførsel av salter med vannet fra landjorda og fordamping av havvann gjør havvannet salt. Nå kan havværet – strøm, temperatur og saltinnhold – varsles helt inn i Oslofjorden.

Her er Nesoddbåten på vei fra Aker Brygge til Nesoddtangen. I det siste har det kommet ut voldsomme mengder ferskvann fra elver og bekker ut i Oslofjorden.

Makrellen er ikke glad i for lavt saltinnhold i vannet. Salt har til alle tider vært av stor ernæringsmessig betydning for mennesket. Oslofjorden, var allikevel de områder i Norge hvor saltproduksjonen var . Strandnotstasjoner i Ytre Oslofjord (Beach seine stations in Outer Oslofjord).

Oslofjorden heller ikke langs deler av Sørlandskysten. Fra Hamningberg i Finmark og østover er den ennå ikke registrert.