Samenes kultur

Joik, duodji (kunsthåndverk), reindrift, fargerike kofter, pulkkjøring, lassokasting og bidos i lavvo; bli med på samisk kultur og . Fagstoff: Samisk kultur er en del av den norske kulturen, men det er også en egen, mangfoldig kultur.

Det finnes tradisjonelt elleve samiske språk: sørsamisk og umesamisk. De hadde sitt eget språk og sin egen kultur. Fortsatt er det slik at samisk kultur eksisterer på tvers av grensene mellom . Norske myndigheter forsøkte tidligere å gjøre samer mest mulig norske, noe som i perioder truet samisk identitet og kultur. Fornorsking av samene er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, den samiske kulturen og levesettet .

Joiking er en samisk sangform som er en viktig del av kulturen. Det samme er duodji (samisk brukskunst), samisk mat og den samiske nasjonaldagen, 6. I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie.