Samenes religion

Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen, noaiden, hadde en sentral posisjon som forbindelsesledd mellom . Fordi den samiske kulturen tradisjonelt har vært skriftløs, finnes det få kilder til utviklingen av samisk religion før misjonen tok til på 1600- og 1700-tallet. I noen av 1700-tallsframstillingene av samisk religion blir den samiske gudeverdnen delt inn i fire grupper, basert på hvilket rike de holdt til i.

BufretSå lenge det har vært skriftlige kilder til norsk historie, har samene vært. Det vi vet om samisk førkristen religion og kultur, stammer for det meste fra disse. Karakteristikk Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk . Guder, ånder og andre vesener er viktige i samisk tro og mytologi. De viktigste gudene varierer i tid og rom.

Samme gud kan ha flere navn og ulike egenskaper . Samenes førkristne religion var ingen helhetlig lære. Den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Samisk religion skiller seg ut fra andre religioner, på grunn av fokuset på det åndelige og animistiske.

Begrepet animistisk betyr i denne sammenhengen at . Samisk religion er en religion på lik linje med alle andre religioner og tilhører kategorien verdens urfolksreligioner hvor sjamanismen er en . Samernas gamla traditionella religion liknar många andra ursprungsfolks och jägarfolks religioner. Inte minst de som lever på samma breddgrader som t ex . Noen av samenes viktigste guder: Ædme Ibmelid : Landets guder: store grove trebilder som var plassert i fjellhuler eller fjell-platåer i .

Tekst med fakta om samisk religion før samene ble kristnet. Kompetansesenteret for urfolks rettigheter og Harry Johansen. Hvilken religion er mest vanlig blant samer? Er det sånn at naturreligion og sjamanisme fortsatt står sterkt blant moderne samer? Det konkluderer forsker Marit Myrvoll som har skrevet doktoravhandling om hva folk tror på innen religion i den samiske bygden Måskke i . En skjegget mann i lang kjortel kneler på alle fire.

Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder. De trodde på ånder og at naturen var besjelet. I Samisk religion og læstadianisme blir vi bedre kjent med begrepet samisk religion og tradisjon.

Forfatteren gir et innblikk i den religiøse tradisjon som ble . Hvilken plass har sjamanen hatt i det samisk samfunn og hvordan har de religiøse ritualene endret seg over tid?