Samordna opptak 2014

I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. Oppsummeringen etter opptaket 20viser at 0søkere er registrert møtt til et studium. Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29.

Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i 2014. Utdanningsområde, Studiekode, Studiumhandboknavn, 2014-april. Planlagte studieplasser, Søkere, Søknader, Søknader førstevalg. Studiekode, Lærestedsnavn, Studiumhandboknavn, 2014-april.

Planlagte studieplasser, Søknader førstevalg, Førstevalg pr plasser. Studiekode, Lærestedsnavn, Studiumhandboknavn, Søknader førstevalg.

Universitetet i Oslo, Rettsvitenskap (jus), . Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium. Dette utgjør 8 av de kvalifiserte søkerne (mot 8 på samme tid i 2014).

Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og . Mye av opptaket til ingeniørutdanninger foretas lokalt for eksempel via Y-vei og. Når vi trekker fra tallene for trafikklærerutdanning finner vi at det i 2014.

Datainnsamlingen for opptaket 20er avsluttet og Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) kan legge frem endelig søkerstatistikk for 2014. Utdanningsområde, Utdomrforklaring, 2014-hoved. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass.

Søkning om opptak til høyere utdanning – 20- Tall fra. Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i . Søk opptak til høyere utdanning i Norge – Samordna opptak. Det skal brukes elektronisk søknadsskjema og det samme skjemaet benyttes både for de kommunale og de private barnehagene.