Samordna opptak restplasser

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Det er løpande opptak til dei ledige plassane. Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 6tilbud til 2ulike søkere.

Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Viss du ikkje har søkt tidligare i år, kan du førehandsregistrere . Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 5tilbud til 6ulike søkere.

Tidligere var Samordna Opptak den eneste kilden til en oversikt over restplasser av studier. Men der finner man kun et utvalg av høgskoler og . Tidligere var Samordna opptak eneste kilde for de som ønsket en oversikt over restplasser for studier, men der finner man kun utvalgte høgskoler og .

Opptakskravet til studier i lokalt opptak finner du i Rundskriv til forskrift om. Ledige studieplasser til grunnutdanninger søkes via Samordna opptak fra og med 20. Mer informasjon om søknad til ledige studieplasser .