Samordna opptak snitt 2015

Denne oversikten viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20.

Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i 2015. Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 5tilbud til 6ulike søkere. Dette utgjør 8 av de kvalifiserte søkerne (mot 8 på samme tid i 2015).

Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og . Søk opp karaktergrenser og ventelister for studieopptaket 2015. Samordna opptak har nå sendt ut tilbud om studieplass til 89.

Nå har de håpefulle fått svar fra Samordna opptak om de kommer inn på studiet øverst. Her er de studiene med høyest opptakskrav i 2015. Torsdag kveld la Samordna opptak ut svar på alle nettsøknadene de har fått inn for 2015.

Håpefulle studentspirer kan nå gå inn på deres . Samordna opptak offentliggjorde i dag poenggrensene for hovedinntaket til studiene de administrerer. Snart så må man vel ha i snitt bare for å komme inn. Tusenvis av studenter skal søke seg inn på sin drømmeutdanning i 201 og de siste årene har det vært rekordhøye søkertall.

Du kan lese mer om poengberegning på Samordna opptak sine nettsider. Rangeringsreglene er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 20. Hvert år får vi en oversikt over poenggrensene etter at det samordna opptaket er avsluttet.

På Samordna opptak sine sider finn du meir informasjon om kven som har. Hausten 20var poenggrensa 5poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 53 . Et elektronisk, samordnet opptak for over 3universiteter i USA. Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt.

Antallet søkere økte fra 19i 20til 10i år.