Samordna opptak snitt

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium.

Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 6tilbud til 2ulike søkere. Før en opptakskjøring bestiller lærestedene et visst antall tilbud fra hver kvote på hvert studium, og Samordna opptak sender ut tilbud om plass . I ORDP-kvotene deltar de som er år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDP beregnes poengene utifra primærvitnemålet.

I ORDF-kvotene deltar de som er år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Det er i snitt elektronisk vitnemål per søker.

I NVB totalt er det registrert 76vitnemål inkludert 0så langt i 2016. Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng.

Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10. Dersom du har et gjennomsnitt på vil du få karakterpoeng.