Samordna opptak søkertall 2015

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og . Søkertall offentliggjøres etter søknadsfristen i april, og etter. Her finner du en oversikt over når vi offentliggjør søkertall for . Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli.

Dette er 7flere tilbud enn i 201 en økning på ca. Lærested: AHO – Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Utdanningsområde, Studiekode, Studiumhandboknavn, 2015-april. Gjennom SO er det i år lyst ut 5studieplasser til 13grunnutdanninger innen høyere utdanning. Det er en økning på hele fra i fjor.

Det er 80flere søkere enn i 201 og tidenes høyeste søkertall. Tallene fra Samordna Opptak viser også at ungdommen tar til seg oppfordringen om å velge en utdanning som samfunnet. Samordna opptak melder om tidenes høyeste søkertall. Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 20. Det er prosent vekst fra 201 men søkertallene til utdanning av.

Samordna opptak peker på nytt mattekrav som en mulig årsak. Det viser søkertallene fra Samordna opptak. Det er prosent flere som har landbruksfag som sitt førstevalg i 20enn det var i 201viser tall fra Samordna opptak ifølge NTB. Samtlige internasjonale studier har høye søkertall per studieplass. Samordna opptak (SO) søkertallene for 2015.

NIH har en økning i det totale søkertallet fra 20til . Til sammen 5studiesøkere har i år et studium ved UiT som førstevalg, viser tallene fra Samordna opptak som legges fram i dag. UiA Søkertall Samordna opptak april 2016. Samordna opptak har studier ved Universitetet i Agder som førstevalg.