Sementstøv i lungene

Eksperter frykter at sementstøv i lungene kan føre til KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) eller astma. Uten at jeg er lege; hvor sunt høres det ut med betongstøv i lungene? Mannen var sjåfør på ein tankbil som skulle levere sement på Åndalsnes då. Mannen fekk dermed store mengder sementstøv i lungene.

Sement er et sterkt irriterende til etsende produkt. I alvorlige tilfeller kan sement gi dype etsekader. De ønsker svar på hvor farlig sementstøv er og hvor grenseverdien. Sement er det produktet som er mest brukt i bygg- og. Dette betyr at sementstøv er mer skadelig for lungene enn tidligere antatt. Byggestøv inneholder en blanding av sement, betong, gips, tre, asbest, PCB, kvarts, mineral, mugg og aerosoler.

Flere studier peker i retning av at påvirkning av sementstøv kan føre til. Jo mindre partiklene er, desto dypere ned i lungene føres de. Ultrafine partikler, hvor diameteren er . Gassmolekylene er små, og følger luften helt ned i lungene. Høyest eksponering for sementstøv i arbeidsluften blant arbeidere som. Lungereaksjon på eksponering for sementstøv.

Dette er den viktigste målingen av obstruktive endringer i lunger. Forsker på lungene til sementarbeidere Anne Kristin Møller Fell har forsket på hvordan sementstøv påvirker lungene til sementarbeidere. Frokostseminar om #sementstøv og hvordan det påvirker lungene dine. Yrkesskadet mann fikk medhold i sitt krev på erstatning etter at han hadde pustet inn sementstøv ved en konkret hendelse på jobb.

Til tross for behandling ble han ikke bra og det ble tatt røntgen av lungene i mars. En mann hadde blitt eksponert for sementstøv i yrket og hadde utviklet astma . Børstet glider og innhalerte cerapulver som la seg som sementstøv på innsiden av lungene. En har også assosiert nedsatt lunge- og respirasjonsfunksjon og . Små partikler vil trenge lenger inn i luftveissystemet enn store partikler, eksem- pelvis så vil asbest trenge langt ned i lungene.