Silisium produksjon

Silisium (tidligere gjerne kalt kisel) er et grunnstoff med kjemisk symbol Si og. Elkem), og til produksjon av solcellesilisium og silisiumplater . BufretLignendeNå har markedet vokst, slik at silisium produsert spesielt for solceller dominerer.

Dette materialet kalles gjerne for solar grade silisium, ettersom kravene til . Silisium er blitt etterkrigstidens kanskje viktigste grunnstoff. I Norge har vi verdens største ovner for produksjon av silisium på mer enn MW . I tillegg er Elkem verdensledende på produksjon av karbonholdig materiale, som er helt nødvendig når silisium skal utvinnes fra kvarts. Rent krystallinsk silisium er et hardt og sprøtt materiale med metallisk glans. Norge er en stor aktør i produksjon av råsilisium og i produksjon av silisiumwafere . Silisium, grunnstoff i gruppe i grunnstoffenes periodesystem. Den nye utgaven av sentrifugen til firmaet Dynatec kan hente ut rent silisium uten å avkjøle anlegget.

Dermed produserer det silisium rundt ganger raskere . De utvikler metoder for billigere silisiumproduksjon på Institutt for energiteknikk. Fra venstre: Martin Kirkengen, avdelingssjef Energisystemer, Trygve Tveiterås . Silisiumlaboratoriet på IFE jobber med produksjon av superrent silisium og avanserte silisium-materialer for bruk i solceller, elektronikk, batterier og medisin. IFE tester ut tre forskjellige reaktorkonsepter for silisiumproduksjon fra silan.