Sivilingeniør bygg og anlegg

Sivilingeniørene i bygg- og miljøteknikk er ansvarlige for konstruksjon og drift av de. Bygg og anlegg; Konstruksjon; Vann og miljø; Veg, jernbane, transport og . Dette er et to-årig masterprogram i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Du kan velge mellom følgende studieretninger: (1) Bygg og anlegg, (2) . Bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg, anlegg eller tilsvarende (maskin eller marin konstruksjon). I tillegg kreves bestått eksamen i matematikk 3. Byggstudenter får omtrent like høy startlønn som.

Det er sivilingeniører på bygg- og miljøteknikk som har høyest startlønn. Sivilingeniør Ivar Laukeland Rådgivning Bygg og Anlegg. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre . Som prosjektleder i Eiendomsavdelingen i Mo Industripark AS får du arbeide med . Sivilingeniører (bygg og anlegg) forsker, gir råd og planlegger konstruksjoner og detaljoperasjoner ved husbygging eller studerer og gir råd om teknologiske .