Sivilingeniør ntnu

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke . Ingeniørvitenskap og IKT er ett fem-årig masterprogram ved NTNU. Studieprogrammet er et tverrfaglig databasert studium rettet mot tyngre anvendelser av IKT i . BufretLignendeFysikk og matematikk ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling. Som sivilingeniør i fysikk og matematikk vil du tilegne deg kunnskap som gjør at du kan . Dette er en fem-årig sivilingeniørutdanning ved NTNU i Trondheim. Byggingeniørene har ansvaret for bygging og drift av de fleste systemene som får samfunnet . Videreutdanning og deltidsstudier – kurs og studier som kan kombineres med jobb.

Sivilingeniørutdanning energi og miljø er et 5-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim. Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at . Dette er et to-årig masterprogram i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Du kan velge mellom følgende studieretninger: (1) Bygg og anlegg, (2) . Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R+ R2) og Fysikk eller tilsvarende.

For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU . Sivilingeniørutdanning datateknologi er et 5-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim. Som sivilingeniør i datateknologi vil du lære å bruke IT til å løse . Om industriell kjemi og bioteknologistudiet. Sivilingeniørutdanningen ved NTNU i Petroleumsfag gjennomføres på fem år. De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag . Sivilingeniørutdanningen i nanoteknologi er en 5-årig utdannelse ved NTNU i Trondheim. Studiet er basert på et tverrfaglig opplegg der fysikk, kjemi og . Som sivilingeniør i tekniske geofag kan du styre uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje. Du lærer blant annet å plassere tunneler og andre . SIVILINGENIØR: Bendik Tiltnes (20) studerer Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU.

Den historisk gjeve og beskyttede tilleggstittelen Sivilingeniør får igjen formell plass på vitnemål fra NTNU. Ved å flytte de tre første studieårene til høyskolene, kan NTNUs. NTNU klarer ikke levere tilstrekkelig mange ferske sivilingeniører. Sivilingeniør, NTNU – posted in Annen utdanning: Jeg tenker å søke meg inn på et ingeniørstudie ved NTNU til høsten, der energi og miljø står .