Sjømerker forklaring

Du må aldri passere et sjømerke uten å kontrollere hvorfor det står der. Et sjømerke er et fast eller flytende merke laget for å hjelpe båter og skip å navigere langs et skipsled. Offisielle sjømerker er som regel merket av på sjøkart.

Her finner du en forklaring på hva de forskjellige sjømerkene betyr og hvordan du som båtfører skal. Kystverket har utviklet et nytt sjømerke, og videreutviklet et annet sjømerke, som etter hvert vil bli å finne langs hele kysten. Sjøfarende gjøres oppmerksom på at sjømerker, i henhold til lov om havner . Her finner du en forklaring på hva de forskjellige sjømerkene betyr og . Sjømerker er programmet for deg som trenger en kjapp oppfrisker på betydningen av staker, fyr og bøyer til sjøs.

Riksantikvaren, Kystverket og Aust-Agder fylkeskommune.

Kapitlene er delt opp i kategoriene nedenfor, med en kort forklaring ved siden av om hva kapittelet tar for. Faste og flytende sjømerker, samt fyr og fyrkarakterer. Om som kystverkert selvsier de flytende sjømerker, bøyer og staker, er i. Det kan være prissammenligninger, tester, båtjuss, sjømerker,. Hva betyr de ulike fyrkaraktene – Her er en detaljert forklaring av de ulike varslingene. Karakter og forklaring til ulike lysvarslinger.

Ved å forklare fyrlys i kurset er det mye enklere å forstå de forskjellige.

Her finner du en forklaring på hva de forskjellige sjømerkene betyr og hvordan du som båtfører . Sjømerker av forskjellige slag har også sine symboler, men de gjennomgås sammen med merkene i. Disse bokstavene er forklart i kartets tegnforklaring. Et fyr er et sjømerke med lys til hjelp for navigering på havet. Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert system av . Forklaring på hvordan man leser et fyr – Det er FEIL å gå på grønt lys.