Skatt 2015

Beregn skatten din ved å velge det aktuelle årstallet i boksen over. Se også brosjyren Hva blir skatten for inntekståret 2015? Hvis du gjør endringer i selvangivelsen, må du fylle ut feltet for stipulert uførepensjon i skatteberegningen for å kunne beregne skatten på nytt. Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2015.

Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere, uføretrygdede og . Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2015. Hvor mye du må betale i skatt varierer fra null til prosent. Enkel og grei skatteberegning for inntektsårene 20og 20. Ett eneste skatte- eller økonomitips fra Otto Risanger kan spare abonnementsprisen mange . De viktigste datoene i 20(og én i 2015).

Interessert i nyheter om skatt, økonomi . Stortinget har vedtatt en endring i skattesatsen for både bedrift og person fra i 20til i 2016. Linksamling til relevante websider som hjelper deg med å finne ut hvor mye skatt en må betale. Anbefales om en skal gjøre en skatteberegning.