Skatt firmabil 2016

Beregner skatten for årene 20til 2014. Her finner du firmabilskatt-kalkulatoren for yrkesbiler. Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til prosent av bilens listepris som ny inntil kr 22og.

Ved kombinasjon av bil eldre enn år per 1. Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av. Da blir 0kr lagt til inntekten din og beregnet skatt av. Utgangspunktet for firmabilskatten er at om du bruker bilen meter, skal du beskattes for den.

En normal skatt for firmabiler ligger i området . YRKESBIL, FIRMABIL, SKATT 201 PRIVAT FORDEL, SATSER: Finansdepartementet endrer beskatningen av fordel ved privat bruk av . Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer.

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for . Skal man som ansatt velge firmabil eller egen bil? Det er to regler for når du må betale skatt på firmabilen: Bilen må . Nye regler for firmabil beskatning fra 1. Dersom du vil ha redusert skatt på firmabil fordi du kjører mer en 40. Yrkesbilbrukere er blant vinnerne i forslaget til Statsbudsjett for 2016.

Nå kan det bli slutt på at de med firmabil i utgangspunktet uegnet til privat.

Sats for skattefri km godtgjørelse 20. Dagens skattlegging av yrkesbilar er i stor grad skjønnsmessig og regelverket er vanskeleg å etterleve. Dei nye reglane for varebil klasse skal . Ved årsskiftet ble det iverksatt en liten men viktig endring i . Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen. Denne grensen justeres hvert år og er for 20på 280. Oslo: I Norge er en av særfordelene for elbiler prosent rabatt i grunnlaget for beregning av skatt av firmabil.

SKATTELETTE: Alminnelig skattesats kuttes, men ny trinnskatt og mindre verdi. Eksempel skatt på lønn i 20sammenlignet med 2016:.