Skilletrafo til båt

Som tittel an tyder så er eg no i investeringsmodus, og vil ha skilletrafo. Eg har lite greie på slike produkt, men har forstått gjennom diverse . Etter å ha lest diverse steder har jeg bestemt meg for å montere skilletrafo på landstrømsanlegget i båten (skal fåst. til å gjøre dette).

Ved å harmonisere betingelser og regler for land og båt søker man å unngå at. Med bruk av en skilletransformator, trengs den ikke koples til båten. Noratel skilletrafo montert på plate med kontakter.

Kobles mellom landstrøm og båten for å fjerne galvanisk tæring. Skilletrafoen er på 1000VA og har vært brukt . Skilletransformatorer Sørger for galvanisk skille mellom land og båt. Hindrer blant annet at eventuelle jordingsfeil overføres mellom land og båt.

GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER. Og når den først er i vannet, går den selvsagt også inn i båten gjennom alt som. LindénGalvanisk tæring i båt er noe vi har skrevet om en.

Vi har også fortalt hvordan man kan montere en skilletrafo for å sikre seg mot . Hva er forskjellen mellom vanlig og skille trafo? Korrekt, Jordfeil i båt vil føre til galloperende korrosjon, dvs at en aluminiumsbåt vil tæres . For båter kan jordfeil ha katastrofale virkninger med spesielt tanke på elektrisk støt og.

Med tilkoblet landstrøm vil en jordfeil et annet sted i båthavna påføre din båt store. Eg er elektrikker, men har aldri jobbet med båt, så eg er litt usikker på korleis eg skal. Jeg har skilletrafo, på båtsiden er ikke landjord tilkoplet.

Fare for garantiansvar kan være årsaken til at få nye båter har slikt. BESTE LØSNING: – En skilletrafo gir den beste beskyttelsen, men er også . Forskjellen mellom ZS og skille-transformatorer, og anbefaling. Du anbefales å ha skilletransformator ombord for å skille det elektriske systemet i din båt fra landstrøm.

Uten skilletrafo kan lekkstrømmer medføre korrosjon . Vi har nå Skilletrafo til båt fra Finn. Kunden ønsker å montere en skilletrafo for tilkobling av landstrøm på en båt. Han ønsker også å isolere jordforbindelsen til land.