Skipsregister gamle båter

Den enkleste måten å finne teknisk informasjon om båter er å bruke de trykte skipsregistrene. Alle større båter (over meter)ble fra og med 17registrert i . Jeg er interessert i et register som dekker båter som er forlist, hugget osv fra 60-.

Skipsregisteret NOR er søkbart på skip som var aktiv pr. At flere mister båten fordi de ikke visste at den sto i Skipsregisteret er skremmende. Her er noen enkle råd om hvordan du sjekker om båten din . Skipsregistrene gir opplysninger om tekniske data, fartøyenes byggeste byggeår, hjemste tonnasje, eiere, skipsførere m. Linker til lokale nettsteder med gamle lokalhistoriske bilder av skip:. Man gjenkjenner den nedriggede båten fra bildet ovenfor. NIS-NOR: Båter helt ned til syv meter kan registeres i NIS-NOR.

Skipsregisteret kan fortelle deg om økonomiske heftelser på båten. LØKENEtter at NIS-NOR åpnet for innmelding av båter helt ned til meter har. Gammel slepebåt i Kristiansundinnlegg2. Båt – Båter – Seilbåt – Motorbåt – Kano.

Båter som er registrert etter den gamle ordningen, er derfor ikke lenger. Det er fortsatt noen båteiere som ikke har registrert båten sin. Her kan du søke etter informasjon om fartøy som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Skipsregister (NOR).

Det er valgfritt for småbåteiere og registrere båtene sine. Hvis du har en båt som har vært registrert i politiets båtregister og utstyrt med gamle, fine tall i. NOR står for Norsk Ordinært Skipsregister og er et realregister, som . Hvalfangeren Rover av Bø var 67ft og hadde en 40hk Union. Det er produsentens ansvar å CE-merke båten. Ved import av bruktbåt er importøren ansvarlig for at båten CE-merkes.

Skjøter, pantedokumenter og øvrige registreringspapirer må alltid sendes direkte til Skipsregisteret i . Jeg var da nettopp kommet hjem fra en kort og problemfyllt seilas med min gamle båt og sverget at nå skulle jeg ha noe nytt og moderne. Registreringen gir hver enkelt båt et kjennetegn med formatet tre bokstaver og. Skipsregister over fiskefartøyer, fangstskuter, lofotfarere, trålere, rutebåter m. Det er ikke så mange aktører som satser på lån med pant i båten Det er få som oppgir priser på denne typen lån. Båter på meter og over må være registrert i Skipsregisteret.

Norsk ordinært skipsregister føres av den tjenestemann. Alle fartøy og båter som brukes til ervervsmessig fiske eller fangst skal. Opplysninger fra registeret blir også nyttet av Skipsregistrene (NOR) og av . Skipsregister NIS-NOR – registre for ordinær registrering, men også .