Skole i praksis matematikk

Skole i praksis er ein serie filmbaserte. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og.

Innhold I praksis: Matematikk på trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til. Nå er den første serien på plass, og den viser fram et utsnitt av norsk skole . Gratis konferanser om matematikk i barnehagen. Noen utvalgte filmer fra Skole i Praksis.

Tema: Tallforståelse, telling, mengdebegrep og oppdeling i mengder. Undersøkende matematikk – Undervisning i videregående skole.

Nesten hver fjerde tiendeklassing går ut av skolen med eller i standpunkt i. Hvorfor er det så vanskelig å lære seg matematikk på skolen og tilsvarende . Strinda videregående skole i Trondheim innførte differensiert undervisning i. En vanlig praksis ved gruppearbeid har vært å gruppere de flinke med de svake. Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen); Skole i praksis: Matematikk på. Også teoretisk matematikk kan jobbes med gjennom praktiske aktiviteter. Realfagselevene i matematikk er nå i sluttfasen med å lage sitt eget . For å bli kjent med begreper og hjelpemidler har vi mye praktisk aktivitet.

En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for. Skolens plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon skal . KREATIVT: Matematikk er i stor grad en idrett som krever store innslag av kreativitet, men dette blir ignorert i skolen, mener matteprofessor Jan Ubøe. Du er her: Hallingskarvet skole; Matematikk i praksis . Vi jobber med brøk og rettferdig deling av pizza i 6B.

Matematikktimer i en flerkulturell skole blir automatisk også norsktimer,.