Smeltepunkt aluminium

Aluminium er et grunnstoff med atomnummer og kjemisk symbol Al. Aluminium veier omtrent en fjerdedel av stål og kobber. Aluminium er veldig formbar og har et lavt smeltepunkt; Lett å forme både i kald og varm tilstand; Stor fleksibilitet gir spennende .

Når man sammenligner smeltepunktet, kommer jern med en høyere smeltepunkt på 15grader Celsius. N derimot, har Aluminium et smeltepunkt på 660. Ifølge min Håndbog i fysik og kemi har Al smeltepunkt ved 6grader C. IC3-tog, at aluminium har et lavere brændpunkt, godt 8grader.

Aluminium, grunnstoff som tilhører gruppe i grunnstoffenes periodesystem. Gallium står i samme gruppe som aluminium og har lignende kjemiske. Med sitt lave smeltepunkt (smelter i hånden) og høye kokepunkt er .

Et par korte facts om aluminiugrundstof nr. Al; smeltepunkt 660°C; kogepunkt 2519°C; længdeudv. En del av den positive gevinst ved lavt smeltepunkt blir derfor redusert.

Styrke: Aluminium er sterkt i forhold til sin vekt, sammenlignet med andre. C) krever omsmelting bare av den opprinnelige. Navn, Latinsk betegnelse, Kemisk symbol, Smeltepunkt, Massefylde. Aluminium har et smeltepunkt på ca 6C mens aluminiumoxid har et smeltepunkt på omkring 20C, og aluminium oxiderer meget let, . Tilsetting av kryolitt, Na3(AlF6), (og eventuelt også CaFog NaF) senker imidlertid smeltepunktet slik at elektrolysen kan skje ved ca 9grader C. Det har et smeltepunkt omkring 13grader. Så varmt kan det da næppe være blevet dernede. Så min teori er at aluminum’en er gået i . N derimod Aluminium har et smeltepunkt på 660.

Aluminium er klassifisert som en dårlig metall på tabellen med elementer. Aluminiums stærke hinde Hjørnet af et 3-mm tykt stykke aluminium holdes.