Smerter i håndledd etter fall

Fall på utstrakt hån vridning eller direkte slag mot av håndleddet fører som. Hevelsen, smerten og stivheten gir seg som regel etter noen dager, og det er ikke . Ved fall på strak arm der du forsøker å ta deg for, kan det oppstå brudd i dette beinet.

Denne smerten har en tendens til å forsvinne etter to eller tre måneder, men hvis. En brukket håndleddet er ofte et resultat av et fall eller lignende ulykke og er . Hadde et stygtt fall på en fjelltur for et par uker siden. Etter det har jeg hatt en stikkende smerte i høgre håndleddet ved belasting. Vondt i håndledd kan deles inn i akutte, subakutte og kroniske smerter. Etter at den akutte delen av plagen er over, vil du også i de fleste tilfeller bli tildelt hjemmeøvelser som også er med på å redusere sjansen for tilbakefall.

Legen sa jeg skulle bli bra etter dager men tviler på at den er bra på tirsdag.

Du kan gå på et forstua bein, kanskje under ganske kraftige smerter riktignok, . Ved denne typen brudd er det smerter og hevelse over bruddstedet. Opptrening etter gipsfjerning er viktig for å oppnå full beveglighet i håndleddet. Mange pasienter klager over en følelse av at håndleddet svikter og. Etter operasjonen blir du gipset fra hånden og opp over albuen, i totalt seks ukers tid. En slik skade kan komme ved fall, ulykker og i idrettssammenheng.

En slik skade gir vanligvis kraftig hevelse og smerter, og man klarer nesten ikke å belaste leddet.

Hevelsen kommer ganske kort tid etter at skaden er oppstått.