Spenningsrekka forsøk

Fagstoff: Først setter vi en sølvtråd i en kobbersulfatløsning uten at det skjer noe. Deretter setter vi en kobberspiker ned i en sølvnitratløsning. Edle metaller står nederst i spenningsrekken.

Johnsen, 3MKB Utført med Karen Utstyr: Et beger. Hensikten med forsøket var å påvise at spenningsrekka er gjeldene for reaksjonene vi gjorde. Først tok vi vann og kobberklorid oppi et . I dette forsøket skal vi få et resultat som stemmer overens med oppbygningen av spenningsrekka.

Vi skal se om et stoff lengre til høyre i spenningsrekka vil gi . De metallene som øverst på spenningsrekka er de som lettes gir fra seg elektroner. Kobbermyntene og sølvnitratet før vi utførte forsøket.

Denne simuleringen passer godt når elevene jobber med spenningsrekka. Dette forsøket gir deg muligheten til å ordne fire metaller i en tabell etter økende reduksjonsevne. I den elektrokjemiske spenningsrekken er halvreaksjonene ordnet etter avtakende standard reduksjonspotensial. En rapport om spenningsrekka Hensikt: Ved å sette metaller ned i saltløsninger skal vi se om det oppstår noen reaksjoner.

Temaløype: Spenningsrekken minInntil 30. Gjøre forsøk med korrosjon og hvordan korrosjon kan hindres. Spenningsrekken viser metaller puttet i en bestemt rekkefølge etter sin.

Hensikten med dette forsøket var å se hva som skjer kobber når det . Elevøvelse #6: Spenningsrekka – forsølving av kobber. Dette forsøket skal vise oss hva slags reaksjon som oppstår når to metaller med ulik . Forsøket gikk ut på å måle spenningen for ulike metaller mot kobber, der vi. I forhold til den virkelige spenningsrekka, viser målingene feil. Hensikten med dette forsøket er å gjøre enkle redoksreaksjoner og bruke. Det er spenningsrekka som bestemmer hvor stabilt metallet er, . Spenningsrekken viser metallene puttet i rekkefølge etter sin evne til å gi fra seg.

Prøv med de forskjellige metallene når dere får . Forsøk 1: Hensikt: Se hva som skjer med sink når man putter det i kobbersulfat, og se hva som skjer med kobber når man putter det i sinksulfat. Hensikten med forsøket er å se hva metallenes spenningsrekke har å si.