Spotpris definisjon

Spotpris, eller markedskraftpris, er prisen til Nordpool og er den prisen alle leverandører må betale for strømmen når de kjøper strøm. De blander det ofte med det som offisielt defineres som spot-produkt, men det er forskjell. De som opererer med spot + påslag finner du på Konkurransetilsynets .

Spotprisen er den nåværende vekslingskursen. Forward vekslingskursen viser til en vekslingskurs som oppgis og handles i dag for levering og betaling på en . Spotpris kalles av noen leverandører for markedskraft. Prisen er knyttet til markedsprisen for strøm på den felles nordiske kraftbørsen. Velg avtaletype: spot, variabel, fast eller andre. Spotpris, er prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste døgn.

Spot gull er et vanlig standard for verdien av en unse gull. Blant små, individuelle og detaljhandel kjøpere av fysisk metall, er det den vanligste og viktigste. The current price at which a particular security can be bought or sold at a specified time and place. A security’s spot price is regarded as the explicit value of the . Definition of spot price: Price of goods traded on a spot market and available for almost immediate delivery. Du kan også legge til en definisjon av Systempris selv.

Valuta er en homogen vare som er definert so. Valutakurs (også kalt vekslingskurs) er definert so.

BJI, Barlow Jonker indeks spotpris, BJI står for Barlow Jonker indeks spotpris. Nord Pool til å lage en spotpris for Norge som helhet ved å veie spotprisene med elektrisitetsforbruket i elspotområdene slik vi har definert dem. NordPool spot rapporterer på sine web-sider reell flyt (data fra Statnett) for alle. Denne beregningen av spotpris samsvarer med definisjon av spotpris og folks . Spotprisene utarbeides av salgsavdelingen på forespørsel.

NVE sin definisjon av plusskunde er som fylgjer: Sluttbruker. Denne overskuddskraften kjøper BKK til gjeldende områdepris på Nord Pool (spotpris). Fastbeløp per mndkr 90+ spotprisen på kraftbørsen.

Ingen påslag; Prisen følger utviklingen på kraftbørsen; 1 fornøyd eller penger tilbake.