Spotpris nordpool

Nord Pool runs the leading power market in Europe, offering both day-ahead and intraday markets to its customers. Changes in the Norwegian bidding areas can affect which geographical area the city references refer to.

Strømmen selges på børsen Nord Pool Spot. Omtrent av kraften i Norge omsettes på strømbørsen Nord Pool Spot. Nord Pool eies av de nordiske landene i fellesskap, og er Europas ledende strømbørs med kunder fra over land. LOS har oversikt over historiske strømpriser fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske strømprisområder.

Spotpris beregnes hver dag, dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for . Spotprisen fra Nordpool er gjennomsnittsprisen for foregående måned. Velg din kommune, Åfjor Agdenes, Ål, Ålesund .

Nordpool legger ut spotprisene på sine nettsider cirka klokken dagen før. Prisene kan du finne i en tabell ved å klikke på denne linken. Dagens spotpris på el för Sverige på den Nordiska elbörsen Nordpool.

Dagens spotpris på el per kWh för Sverige på den Nordiska elbörsen Nordpool. Den gjennomsnittlige spotprisen (innkjøpsprisen) på Nordpool fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden og som en . Hvorfor er det forskjell mellom Kraftinors innkjøpspris og prisen på Nord Pool? Enkelte produkter baserer seg på forbruksveid pris, som er forskjellig fra prisen .

Nord Pool er den nordiske kraftbørsen, hvor NTE og andre strømleverandører kjøper strømmen fra. Spotpris på strøm gir den billigste strømmen over tid. Grunnlaget er gjennomsnittlig månedspris fra Nordpool.

Nordpool Spot, en markedsplass der det handles strøm for leveranse samme eller neste dag på timesbasis. Selskapet som organiserer dette, eies av Statnett . Spotpris, er prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste døgn. Vi presenterar hur timpriset på elbörsen Nord Pool Spot ser ut just nu, i morgon och även historiskt. Nasdaq Commodities (formerly Nordpool) provides access to the world’s largest commodity derivatives exchange and one of Europe’s leading carbon markets.

Her kan du lese mer om hvordan kraftmarkedet fungerer, om Nord Pool Spot som er den nordiske kraftbørsen og om hvordan Statnett drifter strømnettet.