Stages 810

Elevnettstedet til Stages 8-inneholder et utvalg av oppgaver som er tett knyttet opp mot lærebøkene. Her kan elevene trene gloser, grammatikk og .

Lærernettstedet gir tilgang til hele elevnettstedet samt digital utgave av læreboka og digital utgave av lærerveiledningen. Stages 8-er et moderne og komplett engelskverk for ungdomstrinnet som motiverer og begeistrer elevene og gjør planleggingen av undervisningen enklere. Stages 8-engelsk lærebok – En kilde til fornying og inspirasjon.

Med Stages får du et læreverk som gjør undervisningen engasjerende og variert. Tekstene i læreboka har viktige og meningsfulle temaer som inspirerer til .

Stages 8-er basert på Kunnskapsløftet og følger læreplanen i engelsk for 8. Engelskverket dekker kompetansemål innenfor . Artiklene er nært knyttet til temaer med .