Stc 1000+

STC-1000+ (pluss) Styring av gjæringsforløp. Flashet versjon spesialtilpasset styring av gjæringsforløp, men har Ct . Programmable thermostat firmware and arduino based uploader for the STC-10thermostat.

Find great deals on for STC-10in Automation Temperature Controllers. STC-10+ Pre-assembled Temperature Controller. The Pre-assmbled STC-10+ is here for your fermentation chamber pleasure. Temperature Controller, Proster STC-10All-purpose Digital Thermostat, Temperature Calibration… 4. I’m very pleased to announce the inital release of my project for the last few weeks, STC-1000+. The upgrade version of STC-1000: Fahrenheit Display, More Easy.

BrewsBySmith DIY Pre-assembled STC-10+ temp controllers.

STC-1000+ PI (the mash control firmware)16. STC 10 Temperature Controller Build22. Skulle koble min nyinnkjøpte STC-10til en fryser som skal bli min nye kegerator.

Men etter å ha koblet og prøvd å stille vidunderet inn, vil.