Strontiumoksid

Strontiumoksi SrO, er et porøst, gråhvitt stoff, et basisk oksid med smeltepunkt 24°C, som fremstilles f. Strontium brenner i luft med dannelse av strontiumoksid og strontiumnitrat, men siden det ikke reagerer med nitrogen i temperaturer under 380°C er det bare .

Spesielt verneutstyr: Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse. Strontiumoxide of strontia is een anorganische verbinding van strontium en zuurstof, met als brutoformule SrO. De stof komt voor als een kleurloos of wit . Mens det dannes en hinne av strontiumoksid som hindrer videre reaksjon i luft, er reaksjonen med vann eksplosiv. Derfor må strontium oppbevares i paraffin .

Den lagrede energien frigjøres deretter ved at prosessen reverseres. Strontium er sølv i fargen når nyklipt , men det blir raskt gulaktig på grunn av dannelse av strontiumoksid. Dets reaksjon med vann produserer strontium . P2O5) Røyk av silisiumdioksid Kalsiumoksid Strontiumoksid 5. See Tweets about #strontiumoxide on Twitter.

See what people are saying and join the conversation.