Svillemembran

Isola Svillemembran erstatter tradisjonell løsning med laftevatt, grunnmurspapp og svillepapp som tettesjikt mellom grunnmur og bjelkelag på utvendig . Sikrer vindtett overgang fra grunnmur til vegg.

Plasser rullen med Isola Svillemembran med asfaltbelegget ned mot grunnmuren. Icopal Svillemembran tetter effektivt mellom svill og grunnmur og består av bitumen. Svilemembranen avviser også fukt og sikrer en vindtett overgang!

Vi har et hus under oppføring hvor husleverandøren har benyttet svillemembran på yttervegger, men ikke på innervegger. Rull ut svillemembranen med asfaltbelegget ned mot grunnmuren og husk at svillemembranen skal .

For fuktsikring og vindtetting av overgang mellom grunnmur og vegg. Erstatter laftevatt, grunnmurspapp og svillepapp. Isola Svillemembran kommer nå i en ny variant med integrert radonflik. Isola Radon Svillemembran med integrert radonflik gjør det mulig å utsette monteringen av radonsperren til et tidspunkt hvor den kan legges mer effektivt og . Byggforskseriens logo Byggebransjens våtromsnorm logo. For vindtett og fuktsikker overgang fra grunnmur til bindingsverkvegg og etasjeskiller. Selvklebende SBS asfaltmembran med to Tyvek vindsperre fliker.

Svillemembran laget av samme materiale som Vempro Vindsperre, men det er laminert inn et damptett sjikt der membranen skal ligge mot murkronen.