Sykliske svingninger

Sykliske svingninger er når størrelsen på populasjonen til for eksempel et insekt går kraftig opp og ned flere ganger. Insekter har ofte årlige sykliske svingninger . Sykliske svingninger i en hare og gaupepopulasjon. Smågnagersvingninger, svingninger i bestandsstørrelse hos. Denne variasjonen gjentar seg syklisk med typisk tre til fire års mellomrom. Hvor finner vi flest populasjoner som viser flest sykliske svingninger? Hva kan være årsaken til at vi får sykliske svingninger?

Hva er syklisk i aksjemarkedet, og hva er ikke? Og i så fall hvor syklisk er de ulike aksjene og sektorene? Simulering, Ekstern ressurs: Hos dyr som mus og lemen kan populasjonsstørrelsen svinge nokså regelmessig.

Disse har sykliske svingninger hvor populasjonen har topper med jevne mellomrom, for så å være av lavt antall en periode. Nevn noen arter som kan ha store svingninger i antall individer fra år til. Regelmessige svingninger i bestander blir også kalt sykliske bestandssvingninger.

Sykliske svingninger – Free definition from over 17online dictionaries.