Tabell 52b4

Side 483-4samt tabell 52B- 52B- 52B- 52B-1 52B-og 52B-fra NEK 400:20er gjengitt av Eaton Electric AS i hånd boka Eaton Store Blå med . Kabeltverrsnitt (mm2) tabell 52B-for to ledere og tabell 52B-for tre ledere. Kabelisolasjon (videre henvisninger fra tabell 52B- kol. eller 4).

Tabell 52B-og 52B-gjelder kun for PVC. Dette materialet har en grenseverdi på ca. Finner Iz (strømføringsevne) i tabell 52B-som er lik eller større enn . Vi finner samtidsfaktor og bruker enten Elko sine tabeller eller.

Finner Iz (strømføringsevne) i tabell 52B-som er lik eller større enn beregnet . Vi slår opp i tabell 52A-på side 2for å finne ut hva slags. A- kollonne (side 204) for å finne den nominelle og ukorrigerte .

For å finne strømføringsevnen til en kabel tar vi utgangspunkt i NEK 400–5–5 tabell. A~52A-52A-52A-Tabell 52Afiö 52A-52A-1T montert på. I g luft med avstand Tabell 52A-Tabell 52A-Tabell 52A-52A-14.

Aog Agitt i NEK 400-5-5 tabell 52A-1;. Tabellens forutsettning: omgivelsestemperatur 30°C, maksimal ledertemperatur 120°C.

Viser til NEK 400-5-punkt 5Strømføringsevne tabell 52A note . Denne tabellen kan normalt brukes når man skal dimensjonere. Eg ser i tabell 52B-att nominelt ledertverrsnitt på jordkabel med PVC-isolert kappe er 33A ved 4mmog 41A ved 6mm2. Da tror jeg at jeg ville sjekket tabellen igjen, leser av den nå og før 3 . På side 1og 1i montørhåndboka å er det en tabell som oppgir. Delnormen inneholder en Tabell 52A (Side 188-193) som viser hvordan man finner riktig.

Den generelle grensen for spenningsfall på er nå endret. Verdier gitt for referanseinstallasjonsrnetodene Bog i Tabell 52A-til .