Tangeringspunkt

Tangeringspunkt, punkt der en tangent berører en kurve eller et tangentplan berører en krum flate. Koordinatene til tangeringspunktet vil bli lik: O S → + S T → Hvor OS er vektor fra origo til sentrum av kula, og ST er vektor fra sentrum av kula til . Tangeringspunkter – Matematikk – Skolediskusjon.

To tangenter til grafen er parallelle med linja y = -9x + Finn koordinatene til de to tangeringspunktene ved regning. OCH VIKTIGAST AV ALLT: Det är är oklart vad du försöker hitta, men det är inte någon tangeringspunkt som. En sekant kan användas för att approximera en tangent, det vill säga, lutningen för en sekant omkring en tangeringspunkt närmar sig tangentens lutning när . Vi vet at stigningstallet til tangenten er lik den deriverte i tangeringspunktet. Da må vi først finne et slikt tangeringspunkt.

Klikk på punkt D og deretter på grunnlinja c. Bruk verktøyet Skjæring mellom to objekt . Svar på frågan: vad betyder tangeringspunkt?