Tapte skatter i norge

Ingen har sett skipet – eller skatten – etter at det ble senket med. Funnet er gjort av Norges Metallsøkerforenings medlemmer i samarbeid med. Det er grunn til at det kalles tapte skatter.

En del ulumskheter foregår når vegvesenet skal bygge vei her i norge, de finner gruver og . Norge: Under Maps kunne man gå inn på kart med skjulte skatter over. Vel, nå var jo dette bare en aprilspøk, men tapte skatter skal finnes på øyene i . Det kan ennå ligge store mengder sølv- og gullskatter på havets bunn. Marinarkeologi Skoglund tror vi kan vente å finne flere vrak i Norge i . I en serie om verdens mest berømte forsvunne skatter starter vi med en pirat.

Finn en tapt skatt, og du går fra å være en vanlig hvemsomhelst – til å bli en oppdager det vil fortelles. Dette er deler av Staffordshire-skatten, funnet av en engelsk 55-åring tidligere i. Kan man finne skatter som Staffordshire-funnet også i Norge? Skatt i Norge vedtas av Stortinget for ett år av gangen. Skatt defineres som ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt.

Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller . På skattejakt i Norge : rykter og sagn om skjulte skatter.