Tellekurver

Normalt er hver femte kote markert med en tykkere strek (betegnet tellekote eller tellekurve), for å lette oversikten i kartet. Ekvidistanse og Tellekurver går greit, men så står det Mellomkurver m – disse har jeg aldri sett (og jeg er langsynt-)). Er tellekurver tydeligere i terrenget enn vanlige kurver? Det er høydekurver som presist angir hvor høyt du er over havet. Hver femte høydekurve er en tellekurve, og de vil . Hvor mange meter omtrent går det opp og ned? Hver femte høydekurve skal tegnes med en tykkere strek.

Tellekurvene skal gi utøveren en rask oversikt over høydeforholdene i terrenget. For at det skal være enklere å telle, er hver femte høydekurve trukket opp med en tykkere strek. Kart i 1:0og større anbefales å lages i 1 istedenfor 1. Ekvidistanse, høydekurver, tellekurver, hom og rind – ja det var nok mange nye ord og uttrykk som skulle læres.

Dette var den ”teoretiske delen” av kurset og . Ekvidistansen er den loddrette avstanden mellom kotene; For hver 1m er kotene tykkere dette kalles tellekurver; ° er mm mellom kotene; ° er 2 . Er det en rute i Valdres jeg aldri – med hånda på hjertet – kommer til å finne på å gå igjen, så er det Liaberget fra sørøst! Kan vi telle kurver med et gitt antall singulariteter, eller mer spesielt, et gitt antall cusper? Dette spørsmålet er utgangspunktet for den andre . J Formen er enn så lenge veldig go så nå håper jeg at jeg endelig kan stille til start i et mesterskap .