Tellstick duo raspberry pi

Denna post kommer handla om hur jag med hjälp av en Raspberry Pi, Tellstick Duo, Nexa motagare och remotestick-server styr min belysning . Tellstick Net och Tellstick Duo är två produkter för att fjärrstyra 433MHz enheter. En guide för att installera Tellstick Duo på en Raspberry Pi finns här.

Ny variant med Tellstick, Nexa och Raspberry Pi. I alla fall om man som jag har en helt vanlig Tellstick, och inte en Duo eller Net. The Ultimate Raspberry Pi TellStick Duo NexaHome guide part 1. I recently bought a Tellstick duo and have been playing around with it for a while now before i decided how i wanted to have my setup. R-Pi_Tellstick_coreBufretLignendeOversett denne siden6.

This document shows how to setup the Telldus core software for controlling remote switches using a Tellstick USB device on a Raspberry PI. Tellstick och Tellstick Duo kopplas till en dator (i vårt fall en Raspberry Pi) och kan sedan användas för att styra trådlösa stömbrytare och .

Tips: NexaHome – Raspbian wheezy – TellStick – RaZberry. It relies on a Raspberry Pi with the Raspbian wheezy distribution, this.