Tellus 9 kroppen

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. The Content on this page requires the latest Adobe Flash Player. Kroppen – samspill og styring Hovedtemaene 1. Kort liste: Grunnleggende kjemi, Elektrisitet, Kroppen, Alkohol, narkotika, tobakk . Det er prøve om kroppen, og jeg hvet ikke hva jeg skal gjøre! Tellus Kapittel 2: Nerve- og hormonsystemet. Hvordan kroppen regulerer hormonproduksjonen. Elevane skal kunne: -forklare nervesystemet hos mennesket.

Grunnleggende ferdigheter dekkes i oppgavedel. Uke: – Lærestoff: Tellus kap s 40-69. Kompetansemål fra KL-06: beskrive nervesystemet og hormonsystemet og . Faglærere: Pål Tønnesen Anita Dahlskås. Beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen. De ulike delene i kroppen må samarbeide for at den skal fungere godt.

Hypofysen kan sende ut seks forskjellige hormoner(Tellus s. 216) . View all top images of Tellus Kroppen gallery. Utvikling av eit produkt gjennom elevbedrift.