Tellus 9 på nett

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Nettstedet følger strukturen i læreboka kapittel for kapittel – med interaktive oppgaver, animasjoner, bildeserier, NRK-klipp og aktuelle lenker. Filmklipp Newton, NRK nett-tv (ca min).

Tellus serien legger opp til trinnvis oppbygging av emnet teknologi og design. Tellus 8-er et faglig sterkt naturfagverk med stor variasjon i aktiviteter og forsøk. Læreverket består av lærebøker, lærerveiledninger samt digitale elev- og . TELLUS lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter.

I forbindelse med Prosjekt Nettbrett har jeg prøvd å få tak i digitale utgaver av. Bøkene vi har konsentrert oss om er Tellus (naturfag) fra . Av Per Roar Ekelan Ann-Beate Jenssen, Odd-Ivar Johansen, Odd.

Lærerveiledningen til Tellus inneholder en rekke praktiske tips og ideer. Organisk kjemi; Veier til god helse; Energi for framtiden; Den levende Tellus . Kort liste: Grunnleggende kjemi, Elektrisitet, Kroppen, Alkohol, narkotika, tobakk .