Tjeld alder

Ved hjelp av ringmerking kan en fastslå sikker alder på fuglene ved kontroll og gjenfunn. Tjeld (Haematopus ostralegus) er en fjæretilknyttet fugleart som tilhører. Svært få fuglebøker omhandler fuglenes alder, men i Norsk Ringmerkingsatlas er det data på dette.

OVERVINTRING Hvor overvintrer alke, lundefugl, tjel rødstilk. Tjelden var i nærheten, og fikk hindret kråka i å ta egget, forteller. Hvorvidt tjeldegg klekkes eller ikke, avhenger blant annet av tjeldens alder.

Tjelden er allerede godt i gang med våraktivitetene. Les mer om tjelden ved å klikke på les mer lenken. Først og fremst gjennom ringmerking har vi fått konkrete holdepunkter for ville fuglers alder. Den eldste kjente norske ringfugl er en tjeld på .

Heller ikke i fjor fikk Tjeld-paret kyllinger. Er de gamle kan det være lite futt igjen, og dermed minsker . OM VINTEREN: Mest i Storbritannia, Frankrik og Nederland. Og jeg forstår at folk syns jeg er litt kontroversiell og ekstrem, men det er meg.

Jeg har barn som er i passende alder, som er opptatt av de samme. Det dunket, da tjelden treffer egget og jeg fikk hjertet nesten i halsen, . Stavanger larerhbgskolc hvor tjelden har hekket pitaket minst.

Hos Witherby et al (1949) er for- muleringen forsiktigere: ~Incubation. Hjerteskjell – høsting – effekter – vadefugl – tjeld – ærfugl. Tjelden lever først og fremst av muslinger, som den åpner ved å hakke i. Har du lyst til å se live overføring av en Tjeld som ruger på egg og kanskje oppleve. Og at den er i stand til å hekke opptil ca års alder.

Medlemstittel Bruker; Alder: Alder ukjent; Bursdag: Bursdag ukjent; Kjønn. Det var deltagere fra 5-år og spennet i alder er noe av det fine ved.