Tollkalkulator

Du kan bruke denne kalkulatoren til å regne ut hvor mye du skal betale i toll og merverdiavgift for varer du bestiller fra utlandet. TollSjekk prøver alltid å gi en mer komplett kostnadsoversikt enn hva du får fra for eksempel Tollvesenets tollkalkulator og andre netthandelskalkulatorer. Bil og andre kjøretøy Importere bil og andre kjøretøy.

Denne kalkulatoren gir deg svar på hvor mye du må betale i avgifter hvis du skal importere og registrere et kjøretøy i Norge. Les mer om tollbestemmelsene og hvor mye du kan ta med deg inn i landet. Hva koster det å bestille varer fra utlandet?

Det kan du finne ut med Dinsides netthandels kalkulator. Alt du trenger å gjøre er å angi hva slags . Når du mottar sendinger fra utlandet er toll viktig å huske på. Posten Norge ønsker å heve verdigrensen for hvilke pakker som kan fortolles .

Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.