Tømrer lønn 2016

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. De nye allmenngjorte satsene etter tarifoppgjøret 20må først behandles i tariffnemnda og vil antakelig tidligst bli gjort gjeldende til høsten. I nemndas vedtak § 5: Regulering av lønn i forskriftens løpetid heter det nå: satsene i.

Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, 1. Tømrere og snekkere hadde en månedslønn på 3kroner, som . Se nederst på siden for intervju med en tømrer! Du kan også for eksempel tømrer+lønn for å finne mer informasjon om . Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del . For betongarbeidere, tømrere, anleggsgartnere og murere. Fellesforbundets Stinar Krogstad la fram krav om økt minstelønn da han møtte BNL ved. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Vi erfarer at omgåelsene av lønns og arbeidsvilkår i hovedsak skjer i kjeden under de.

LØNNSSATSER FOR LAERLINGER – gjeldende fra 1. Grunnlaget for beregningen av lønnen er nyutdannede fagarbeideres fortjeneste.