Udir læreplan

Programområde for automatiseringsfaget – læreplan i felles programfag Vg3. Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal . Læreplan i religion og etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL1-01). Til læreplanens forside; Innholdsfortegnelse; Last ned; Skriv ut.

Læreplan i engelsk – programfag i utdanningsprogram for . Læreplan og ressurssider for valgfaget Teknologi i praksis (ungdomstrinn). Hensikten med veiledningen er å vise eksempler på hvordan læreplanen kan forstås og . Udir–8–20Endringer i faget kroppsøving. Læreplan i norsk: Nor1-05: Kompetansemål – kompetansemål etter 4. Veiledning: Læreplankode: BIO1– Læreplankode: BIO1-01. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Læreplan for grunnskolen og den videregående skole er en forskrift som danner et. Utdanningsdirektoratet publiserer læreplaner, kompetansemål, fag og vurderingsformer i datasystemet Grep.

Utdanningsdirektoratet (Udir) omtaler lokalt arbeid med læreplaner som en prosess rundt å utarbeide, gjennomføre, evaluere og følge opp lokale læreplaner på . LÆREPLAN I BIOLOGI – PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERANDE UTDANNINGSPROGRAM. Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 29. I framlegget til ny læreplan i norsk vil Utdanningsdirektoratet fjerne sidemålskarakterane og kutte kraftig ned på . Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. LNU har fått en del spørsmål om innholdet i den reviderte læreplanen.

Vi har vært i kontakt med Udir, og under svarer vi så godt vi kan. Udir: Læreplan VGkulde og varmepumpemontør, studieretningsfagene Udir: Læreplan VGkulde og varmepumpemontør, kulde og varmepumpesystemer . I 20har Utdanningsdirektoratet (UDIR) sendt ut to utkast til læreplan for norskfaget.