Uedle metaller

Uedle metaller er metaller som lett reagerer med fortynnede syrer og raskt oksiderer i luft dersom de ikke er dekket av en beskyttende oksidfilm, som f. Disse har negative standard elektrodepotensialer . Videre deles metallene i edle og uedle metaller, avhengig av evnen de har til å reagere med oksygen.

Edle metaller som sølv og gull oksiderer . Metallene kan igjen deles inn i uedle og edle metaller alt etter om de reagerer med salt- syre eller ikke . Målet med denne øvinga var å avgjere om utvalde metall er edle eller uedle metall, ved å tilsette saltsyre. Hypotesen min er at dei edle metalla vil ikkje løyse seg . Beskrivelse av oppgaven: Rapport i kjemi om edle og uedle metaller. Ingen karaktersetting på oppgavene, kun godkjent.

De som står nederst, holder seg best i metallform og kalles edle metaller.

Det er en gradvis overgang mellom uedle metaller øverst og edle . Metaller som lett lar seg oksidere eller korrodere, kalles uedle metaller. Eksempler på uedle metaller er jern, aluminium, kobber og sink. I dette forsøket skulle vi teste forskjellige metaller for å finne ut om de er edle metaller. Litium er metallet med lavest tetthet og iridium er metallet med størst tetthet. Videre deler vi metaller opp i edle metaller og uedle metaller.

Dette er vel ikke en voldsomt vitenskapelig definisjon, men jeg lurer på om ikke det går på hvor lett de forskjellige metallene lar seg oksidere(ruste).

Forgylt sølv 1; Messing 1; Uedle Metaller 7; Gull, hvitt 6; Gull ,gult 5; Nysølv 37; Sølv 460. Alle uedle metaller korroderer i kontakt med saltsyre, eller rettere sagt med syrer. Det er jo vanelig å demonstrere oksidasjon av sink i saltsyre, . Dentale støpelegeringer av uedle metaller er det blitt mange av. I tillegg til nye jernholdige varianter av kobolt-kromlegeringene, dekker betegnelsen også . Utdrag I dette forsøket skulle vi finne ut hvilke metaller som er edle og hvilke som er uedle.

Vi skulle også finne sammenhenger mellom stoffenes egenskaper og . Bla milions ord og uttrykk på alle språk.