Ulike menneskesyn

Tre ulike menneskesyn: Den naturalistiske menneskeoppfatning. Fra Kristendommen, Jødedommen og Humanismens side. Ulike menneskesyn fra forskjellige retninger.

Jeg har sett nærmere på ulike menneskesyn, da særlig det kristne, det naturalistiske, det økologiske og det humanistiske. Menneskesyn handler om hva vi tenker om mennesket, og hvilken verdi mennesket har. Religion og livssyn påvirker menneskesynet vårt; Ulike psykologiske . Med et helhetlig menneskesyn menes at menneskets fysiske, psykiske, sosiale.

I disse dagene skal vi studere menneskesyn. For det andre fordi et studium av ulike menneskesyn kan. ULIKE MENNESKESYN GIR ULIKE HANDLINGER I BARNEOPPDRAGELSEN.

I våre dager foregår det mange deba+er om . Det motsatte er et reduksjonistisk menneskesyn hvor man fokuserer på de ulike delene uten å ta hensyn til at det ene påvirker det andre. De yrkesetiske retningslinjene forteller hvordan man skal opptre i ulike situasjoner. Ofte ligger det også forventninger til holdninger i disse . Menneskesyn og verdier – utgangspunkt for selvbestemmelse.