Ungdomsrett

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring. Du kan få støtte til videregående opplæring selv om du ikke har ungdomsrett.

Ingen kan tvinge deg til å gå på videregående, men i Norge har du rett til skoleplass eller annet opplæringstilbud. Her kan du lese mer om ungdomsrett og hva . Ungdomsrett er en utdanningsrettighet norske ungdommer har til for videregående opplæring basert på lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, . For å være elev på Sonans videregående, må du ha ungdomsrett. Ungdomsrett, eller lovfestet rett for ungdom til tre års videregående opplæring, er hjemlet i opplæringsloven.

Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten etter første led har etter søknad rett til eitt års påbygging til generell . Ungdomsrett gjelder for alle som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring.

Da har du rett til års heltidsopplæring, eller mer dersom læreplanen i faget . Hvis for eksempel Ole i dag som 16-åring begynner på videregående, har han fem år på å fullføre, etter ungdomsretten. Jeg har jobbet sammen med en del folk som ikke har hatt ungdomsrett, men som har blitt tildelt læreplass. Nå sitter jeg her og leser om ungdomsrett når det gjelder VGS utdanning. Her er informasjon om ungdomsrett: Ungdomsrett Opplæringslovens . Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipen uansett hvor mye foreldrene tjener.

Alle søkere med ungdomsrett til videregående opplæring har nå fått plass til høsten.

Det opplyses det i en pressemelding torsdag ettermiddag. Fylkeskommunen har ansvar for å tilby videregående opplæring for ungdom mellom – år. Utdanningen skal føre fram til generell . Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. I hovedsak skal det først søkes når du står uten ungdomsrett og du samtidig søker om inntak til Vgeller Vg jf. Rikard Mogen (20) var bare år gammel da han begynte å utdanne seg som motormann.

Tre år senere viser det seg at han tok yrkesvalget . Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett).