Utvendig stoppekran vann

Utvendig stoppekran skal være merket med skilt. Som boligeier kan du ta kontakt med vannverket, for det finnes tegninger . Er røret fra den kommunale ledningen som fører vann til ditt hus av plast, kan sånne sluggere som meg fikse det.

Alle eiendommer tilknyttet kommunale vannledninger, skal ha en utvendig stoppekran. Stoppekranen skal være lett tilgjengelig og satt opp . Mange boligeiere er ikke klar over at de har flere stoppekraner. Alle eiendommer tilknyttet kommunal vannledning skal ha en utvendig stengeventil.

Ikke bare tar det ekstra ti og vannet rekker å gjøre ekstra skade på . Hei Er det mulig å korte ned utvendig stoppekran? Den er teleskopisk, da den ble dratt ca 1. Ringe kommunen og be dei stenge vannet når du skal bytte kranen? De ligger som regel uten skjøter, fra hovedledning til utvendig stoppekran, videre rett inn i innvendig stoppekran. Rørlegger Ønsker installert ny varmtvannskolbe og vannmåler i Hollender – Jonas vei innen ca dager, da nå er utvendig stoppekran tilgjengelig, .