Valensbånd

Valensbån et energibånd (bånd av energitilstander) som inneholder valenselektronene i en elektrisk halvleder eller isolator. I halvledere er ledningsbåndet tomt ved det absolutte nullpunkt, men ved økende temperatur vil elektroner eksiteres opp fra valensbåndet, . Valensband er eit energiband (band av energitilstandar) som inneheld valenselektrona i ein elektrisk halvleiar eller isolator.

Det øverste av disse båndene kalles valensbåndet. Så det er altså slik at det er flere bånd som har elektronene bundet til bestemte atomer? På figurene ovenfor ser vi at isolatorer har et stort energigap mellom valensbåndet og ledningsbåndet, mens halvledere har et noe mindre gap. I motsetning til valensbåndet, inneholder ledningsbåndet sjelden elektroner.

I eksiterte tilstander, vil elektronene flytte inn i ledningsbåndet øyeblikk før du . Isolatorer er altså stoffer der øverste valensbånd er fullstendig fylt og separert av et . Hvis valensbåndet er fullt og atskilt fra ledningsbåndet med et båndgap vil forbindelsen enten være en halvleder eller en isolator (se Figur 1).

En isolator er karakterisert ved at det er ikke finnes noen elektroner i ledningsbåndet, samtidig med at det er et stort engergigap mellom valensbåndet og . Halvledere og isolatorer adskiller sig fra metaller ve at atomernes valenselektroner helt udfylder et energibån valensbåndet, mens det næste energibån . Energibetraktninger, ledningsbånd og valensbånd; Halvlederen som sensor; Lysende halvledere; Laseren. Forklaring på hva valensbånd og ledningsbånd er finner du midt på side 334. Energigap er illustrert på figuren på side 333.

For en leder er det højeste bånd det såkaldte valensbånd kun delvis udfyldt. Ved termisk excitation kan elektronerne nemt hoppe til et højere niveau inden for .

Energi Noen få elektroner som kan delta i en elektrisk strøm, eksitert fra valensbåndet Valensbån nesten fullt. Ingen elektroner som kan delta I en elektrisk . I fast natrium vil det tilsvarende valensbånd derfor kun være halvt besat. Hvis en prøve af natrium forbindes til en spændings- kilde, kan elektronerne absorbere . Hvis valensbåndet er fuldt men ledningsbåndet er tomt og der er for stor energiforskel mellem disse, så vil man have en isolator. Energimessig har elektronet beveget seg fra valensbåndet til ledningsbåndet, og det er gått over fra å være et bindingselektron til et ledningselektron.

Ledningselektronene er i ledningsbåndet og hullene i valensbåndet. Dette er visualisert ved hjelp av en energiakse.