Vannkraft fakta

Lurer du på hvor mye vannkraft som produseres i Norge? Her får du tall og fakta om vannkraftproduksjon. Vannkraft er vannfallsenergi som er omgjort til nyttige formål som mekanisk arbeid eller elektrisitet.

I dag brukes begrepet vannkraft mest om . Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde. Vannkraft har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle teknikker for kraftproduksjon . Fakta om vannkraft – den viktigste energikilden i Norge. Vannkraft som begrep omfatter all bruk av strømmende vann, fortrinnsvis i elver, til mekanisk arbeid på stedet eller omforming til elektrisitet. Et vannkraftverk er et kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av den potensielle energien som vann i elver og vassdrag har i jordens tyngdefelt.

Vannkraften la grunn- laget for norsk industri og velstandsutvikling allerede på slutten av 1800-tallet.

Faktatekst om vannkraft og vannkraftverk. Ser på vannkraft som fornybar ressurs, hvordan det brukes i Norge og hvilke muligheter det har samt ulike måter å u.