Vegg inntil pipe

Lurer derfor på litt normer og regeler rundt dette. Har til nå fått litt for mange forskjellige meninger om . Vi har en pipe midt i stua, og ønsker å lage en lettvegg fra forkant hjørne av. Pipa i seg selv er brannhemmende og kan settes inntil lettvegg. Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning, da dette vil kunne . Avstand til brennbart materiale i takgjennomføring og tilstøtende vegger.

For teglskorstein skal pipeløpets indre flate være minst 2mm fra brennbart. Det finnes regler for hvor nærme en pipe du kan plassere brennbart. Blant annet setter folk bokhyller og skap helt inntil pipen, noe som kan . For å få en mest mulig jevn og glatt vegg, ønsker jeg å legge gipsen langs hele veggen bak peisen og inntil pipa (pusset teglstein pipe). Det vil si etter dagens regelverk kan en slik skorstein ikke stå rett inntil. NS 15viser at det uansett tykkelse på veggene i teglskorsteinen må være minst . Leca Maxi Pipe har 2x 2mm innerrør i keramikk og er isolert med.

Pipeløpet slipper gjennom mye lyd fra naboleiligheten, og for å bøte på dette. Jeg har jo vegger inntil pipa på sider, den går opp igjennom . Det vil si at to sider av pipa kan plasseres inntil isolerte tre- vegger. Jeg tenkte mere på det at man ikke skal ha noe inntil pipa (skap, tapet) enn på brannmuren selv, så det var feil ord. Før du setter igang med å sette opp en lettvegg, må du bestemme hva. Grunnmur, fasade, pipe, ildfast stein, etasjeskiller, belegningstein, isolasjon. Vi har pipe med vegg inntil – og det er originalt (1958).

Gulvbor parkett, himlingskledning samt listverk kan likevel legges inntil skorsteinen hvis. Ildsteder uten dokumentasjon kan stilles opp mot ubrennbar vegg som vist nedenfor. Icopal pipe er tillatt montert med to vanger inntil brennbart.

Samtidig bør alle pipeflatene gis et solid lag puss, og.